Evite Pwokrastinasyon, Kijan?

Tank aksè ak entènèt vin pi fasil, se tank li vin pi difisil pou nou ret fokis sou yon seri bagay ki enpòtan. Pa egzanp, sa pa janm rive w ou monte sou youn nan rezo sosyal yo (Facebook, Instagram, Youtube, oswa Tiktok) pou gade yon videyo ann espesyal, men ou fini pa gade plizyè …

Evite Pwokrastinasyon, Kijan? Kontinye Li»