ABC Yon Antrepriz

     Sa pa janm rive ou tande yon moun di: “m’pral ouvri yon biznis”, oswa “m’pral fè yon ti komès”? Petèt, ou menm tou w konn di sa… :). Nan langaj fòmèl, nou ka di ke moun nan anvi ouvri yon antrepriz. Sepandan, anpil moun pa janm mande tèt yo ki sa yon antrepriz …

ABC Yon Antrepriz Kontinye Li»