Konsènan Nou Menm

Kiyès Nou Ye?

Nou se yon òganizasyon ki gen pou misyon ede tout jèn Ayisyen gen aksè ak edikasyon siperyè nan lang manman yo, Kreyòl Ayisyen, kèlkeswa ran sosyal yo, kote yo soti, oswa mwayen ekonomik yo san yo pa oblije sakrifye tan yo pase ak fanmi yo oswa nan travay yo.

Konsènan Nou Menm

Nou se Premye lekòl Ayisyen ki pèmèt ou aprann oswa anseye yon pwofesyon nan lang manman'w, Kreyòl Ayisyen, san w pa oblije sot lakay ou ni sakrifye tan'w pase ak fanmi w.

Student Campuses
Enrolled Students
Certified Teachers
+
Student Clubs
Change Your Life

Kòmanse yon Nouvo Karyè Avè'n Jodi a Menm. Ou p ap Manke pa di nou mèsi apre Sa!

Scroll to Top
Pale Avè'n
1
Ou Bezwen Èd?
Diedo Academy
Hello 👋
Kijan Nou Ka Ede W?