Poukisa w Dwe Chwazi Nou?

Nou se youn nan premye Sant Fòmasyon Teknik Siperyè Ayisyen ki pèmèt ou menm ak tout rès Konpatriyòt nou yo aprann epi "reflechi" nan lang nou pi byen konprann nan, Kreyòl Ayisyen. Chak fwa w peye yon kou oswa fè yon ti donasyon nan Diedo Academy, ou rann li posib pou sila yo ki pa gen mwayen pou yo peye yo etidye prèske gratis pa mwayen "bous pou etidye" Academy an ofri yo.

konsènan Diedo Academy

Nou se Premye lekòl Ayisyen ki pèmèt ou aprann oswa anseye yon pwofesyon nan lang manman'w, Kreyòl Ayisyen, san w pa oblije sot lakay ou ni sakrifye tan'w pase ak fanmi w.

Fòmasyon Ki Pi Popilè Nou Yo.

Klike Sou Chak Blòk Pou Plis Enfo

Chanje Lavi w

Kòmanse Yon Nouvo Karyè Avè'n!

Aprende Criollo Haitiano Con Nuestros Expertos Nativos

Diedo Academy orange logo
Criollo Haitiano nivel básico

Criollo Haitiano Nivel Uno

En este curso, podrás aprender los conceptos fundamentales del idioma. Al terminar este curso, serás un Pro en leer y pronunciar en criollo hatiano entre otras cosas. Además, tendrás conocimientos básicos sobre la cultura haitiana.

Criollo Haitiano nivel Intermedio

Criollo Haitiano Nivel Dos

En este curso, aprenderás conceptos intermedios del idioma. Al terminar este curso, serás capaz de armar tus propias oraciones y empezar a penzar en criollo haitiano. Además, tendrás conocimientos intermedios sobre la cultura haitiana.

Criollo Haitiano nivel avanzado

Criollo Haitiano Nivel Tres

En este curso podrás aprender conceptos avanzados del idioma. Al terminar este curso serás un Pro en generar contenidos y penzar en criollo haititiano. Además, tendrás conocimientos avanzados sobre la cultura haitiana.

Gade Opinyon Kèk Konpatriyòt

"M deja pran yon kou Anglè nan Diedo Academy e m konte pran lòt kou toujou. M rekòmande Academy an paske Pwofesè yo devwe nan sa y'ap fè a, epi nèg yo toujou ap fè efò pou yo bay yon edikasyon ki wo nivo ".
Diedo Academy foto Veniel
Veniel Jean-Louis
USA
"Lè w ap viv nan peyi etranje, pafwa kesyon papye ak orè travay ka fè l vrèman difisil pou etidye yon bagay. Diedo Academy rezoud pwoblèm sa yo ak anpil lòt ankò e se you n nan rezon ki fè'm rekòmande'l".
Brittany Foxx
Designation
Aksè ak edikasyon siperyè se yon dwa, pa yon privilèj. Malerezman, pwoblèm ensekirite ak mank lekòl anpeche plizyè milye jèn Ayisyen jwi dwa sivik enpòtan sila a chak ane. Diedo Academy ap jwe yon gwo wòl nan rezoud problèm sa e se sak fè m rekòmande l. Dayè, nou konnen "Edikasyon se chimen devlopman".
Jean-Julio Hyppolite
Etidyan Faculté Des Sciences (FDS), Haiti
Diedo Academy ofri yon seri kou ki vrèman empòtan tankou e-commerce, entrepreneurship, ak web development. Anplis de sa, orè yo fleksib epi lajan se pa yon baryè. Tout moun ki gen aksè ak entènèt e ki vle etidye yon nouvo bagay gen plas yo nan Academy an.
Jessica Lustin
Haiti
Scroll to Top
Pale Avè'n
1
Ou Bezwen Èd?
Diedo Academy
Hello 👋
Kijan Nou Ka Ede W?